JANUS

Ocak ayının İngilizce karşılığı olan January kelimesinin nereden geldiğini biliyor musunuz?

January kelimesi “Janus’un ayı” anlamına gelir. Janus, Roma Mitolojisinde geçişlerin ve başlangıçların tanrısıdır. Janus, bir yüzü sağa bir yüzü sola bakan iki yüzlü bir Roma Tanrısıdır. Kent kapılarında, geçit köşelerinde yer alan bu figürün bir yüzü kente girenlere bakarken diğer yüzü kentten çıkanlara bakmaktadır. Roma paralarında da bu figüre rastlanılmaktadır.  Ocak ayı, geçen yıl ile gelecek yılın arasında kalan hem geçmişe hem de geleceğe bakan bir ay olduğu için bu tanrı ile bağdaştırılmıştır.

İki Yüzlü Janus.