Gezegen Sıralaması.

Güneş sisteminde yer alan gezegenleri Güneşe en yakın olandan en uzağa Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olarak sıralarız. Teleskopun 1608 yılında Hans Lippershey tarafından icadından önce 5 gezegenin varlığından haberdar oldukları için Romalılar bu gezegenlere yani Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn ve Mars’a, tanrılarının isimlerini vermişlerdir. Sonradan keşfedilen Neptün de Romalıların tanrılarından birinin ismini almıştır. Aslında bu isimler Yunan mitolojisinde sıklıkla duyduğumuz Zeus, Aphrodite gibi tanrı isimlerinin Roma mitolojisindeki karşılığıdır.

Güneşe en yakın gezegen olan Merkür,Yunan mitolojisinde zekası ve düzenbazlıkları ile bilinen tanrıların habercisi Hermes’in, Roma mitolojisindeki ismidir. Haberciliğinin dışında hırsızların koruyucusu, tüccarlara ve yolculara da yol gösteren tanrıdır. Hades’e de hizmet eden Hermes, yeraltı dünyasına hiçbir zorluk yaşamadan girip çıkabilen bir tanrıdır.

Merkür

Peki Hermes’in adı neden bu gezegene verilmiştir? Merkür gezegeni, yörüngesinde Dünya’dan 1.6 kat daha hızlı hareket eder. Hermes, hızı, atletik yapısı ve kıvraklığı ile bilinen bir tanrı olduğu için bu gezegene onun ismi verildiği düşünülmektedir.

Hermes ( Merkür), Jean Baptiste Pigalle,1744.

Güneş sisteminin incisi Venüs ismi Yunan mitolojisinde aşk tanrıçası olan Afrodit’in Roma mitolojisindeki karşılığıdır. Antik dönemden itibaren ideal güzelliğin temsilinde başlıca karakterlerden biri olan Afrodit’in doğumuna ilişkin iki mit vardır. Homeros’a göre Zeus ve ilk tanrılar kuşağından Dione’nin kızıyken; Hesiodos’un Theogoniası’nda ise Uranos’un uzuvları, oğlu Kronos tarafında kesilir, denize karışır ve denizin köpüklerinden bu güzel tanrıça doğar.

Venüs

Yasak aşkları ile bilinen ve ayrıca güzelliği ile göz kamaştıran Afrodit’in elbette inciye benzeyen gezegene ismini vermiş olması pek şaşırtıcı değildir.

Venüs’ün Doğuşu, Botticelli,1485.

Dünya’nın komşusu olan Mars’a ismini, Yunan mitolojisinde savaşın tanrısı Ares vermiştir. Ares’in Roma mitolojisindeki karşılığı Mars’tır. Zeus ve Hera’nın oğlu olan Ares, korkunç savaşları, yıkımları simgeler. Tanrılar arasında da pek sevilmeyen bu tanrının ismi Mars’ın kana benzeyen kızıl renginden dolayı verilmiş olmalıdır.

Mars

Güneş sisteminin en büyük gezegeninin ismini hangi tanrıdan aldığını tahmin etmek pek zor değildir sanırım. Jüpiter, tanrıların en güçlüsü Zeus’un Roma mitolojisindeki ismidir. Zeus tanrıların en güçlüsü olma özelliği dışında dünyalı kadınlara ve tanrıçalara olan düşkünlüğü ile de bilinir.

Jüpiter

Satürn ise Zeus’un babası Kronos’tan alır adını. Kronos, babası Uranos’u büyük bir orakla hadım ederek hükümdarlığına son vermiş, Titanların başına geçmiştir ve Altın çağı başlatmıştır. Bu sebeple Altınçağ tanrısı olarak da bilinir. Diğer tanrılar gibi gökyüzünde yaşamaz, yeryüzünde yaşar.

Satürn

Babası Uranos’un kötülüklerine karşı gelen Titan olmasına rağmen kendisi de doğan çocuklarından biri tarafından devrileceğini duyduğu için her doğan çocuğu yutar. Rhea’nın Zeus doğduğunda onun yerine taş vermesi ve Kronos’un taşı yuttuğunu fark etmemesi üzerine, Zeus kurtulur ve yuttuğu kardeşlerini de kurtarıp Kronos’u alt ederek başa geçer.

Rhaia ve Kronos, yaklaşık IÖ 3 yy- 1 yy.

Uranüs ismini titanların babası olan Uranos’tan almıştır. Bu isim Roma mitolojisinden değil Yunan mitolojisinden gelir. Uranos, Gaia’nın kendiliğinden meydana getirdiği gök tanrısıdır ve Yunan mitolojisinde yeryüzünün cisimleşmiş halidir.

Uranüs

Denizlerin rengine benzeyen Neptün’ün isminin deniz tanrısı Poseiodon’dan geldiğini tahmin etmek pek zor değildir. Zeus’un kardeşi olan Poseidon, denizleri kontrol eder ve depremlere yol açardı. Denizcilerin korkulu rüyası olan Poseidon, herkese korku uyandırırdı.

Neptün

İnsanlara ev sahipliği yapan Dünya ise ismini Yunan veya Roma mitolojisinden almamıştır. Plüton’un 24 Ağustos 2006 yılında alınan bir karar ile bir cüce gezegen olduğu söylenmiştir. Plüton’un karanlık görünümü yeraltı dünyasının tanrısı Hades’i anımsatmış olacak ki Hades’in Roma mitolojisindeki karşılığı olan Pluton ismini almasına sebep olmuştur.